SZUKAJ

0 prod0,00 zł SCHOWEK

WYSZUKIWANIE

Indeks produktu

Dla kogo

Damskie
Męskie
Unisex

Kategoria produktów

Etui
Kopertówka
Plecak
Portfel
Teczka
Torba
Torebka

Kolekcje

Bufalo
Business
Casual
Classic
Fashion
Galanteria skórzana
Sport
Tribe
WŁOSKIE MARKI

Wielkość

A4 i większa
Mniejsza niż A4
mniejsza niż A4

Dostępne kolory

Kolor:

Zakres cen

19 666

Regulamin PL

 

Verso-Verso.pl   regulamin e-sklepu

Regulamin niniejszy określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym "Verso-Verso.pl”. Zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu jest niezbędnym warunkiem dokonywania jakichkolwiek zakupów w e-sklepie. Witryna internetowa "Verso-Verso" dostępna pod adresem http://www.verso-verso.pl należy do firmy: Brothers Władysław Bochniarz, Siedlce 141, 33-322 Korzenna NIP: 7341437397, REGON: 492016310, dalej zwaną „Firmą”

Dane do kontaktu z e-sklepem: tel:(18)477-00-55

e-mail: verso@brothers.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszystkie informacje o towarach oraz ich cenach, znajdujące się w e-sklepie Verso-Verso.pl stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia i potwierdzenie zamówienia przez e-sklep poprzez nadanie mu numeru jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

§1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy Verso-Verso.pl, zwany dalej e-sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet tylko i wyłącznie na terenie Polski.
 1. 1. Zamówienia od Klientów, przez których rozumie się zarówno pełnoletnie osoby fizyczne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej a posiadające zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu w e-sklepie związanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową oraz pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące w e-sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) są przyjmowane przez stronę www.verso-verso.pl przez 24 godziny na dobę.
 1. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest w przypadku zamówień składanych przez stronę www.verso-verso.pl - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po jego akceptacji przez e-sklep, w przypadku zamówień płatnych przelewem realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania wpłaty. Zamówienia są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.
 4. Sprzedażą promocyjną oraz wyprzedażami objęta jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów określonych w ofercie objętych tą formą sprzedaży.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Klienta odpowiednia faktura. Dokumenty są wystawiane w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem verso@brothers.pl
 7. Rejestrując się w bazie klientów, logując się lub składając zamówienie w e-sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Verso-Verso.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz komunikacji e-sklepu z Zamawiającym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez e-sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 8. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Administratorem Danych Osobowych jest firma „ Brothers Władysław Bochniarz” z siedzibą Siedlce 141, 33-322 Korzenna, NIP: 7341437397, REGON: 492016310, zwana dalej („Firmą”).
 10. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem z e-sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera polityka prywatności.

§2. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze oraz cena przesyłki jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. E-sklep zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach e-sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, na zasadach określonych przy każdej promocji.
 4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży i nie mogą być inne niż ceny przesyłek określone w ofercie.

§3. Czas i sposób realizacji zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje po jego potwierdzeniu (zawarciu umowy). Realizacja zamówienia płatnego przelewem następuje po jego potwierdzeniu (zawarciu umowy) i zaksięgowaniu wpłaty Klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości.
 3. Wszystkie przesyłki są realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.
 5. Towar zostanie przesłany do miejsca podanego przez Klienta w zamówieniu (miejsce wydania rzeczy).

§4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 1. Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera.
 2. Przelewem – na niżej wskazany numer konta bankowego:

Brothers Władysław Bochniarz

Siedlce 141, 33-322 Korzenna

Nr konta: 31 1050 1722 1000 0090 8046 1743

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać anulowane, po uprzednim poinformowaniu Klienta.

§5. Dostawa i koszty dostawy

 1. Potwierdzone zamówienie dostarczane jest do Klienta przez firmę kurierską, w dni robocze, do 48 godzin od dnia skompletowania zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczana jest kwota odpowiadająca wybranemu przez Klienta rodzajowi przesyłki.

Tabela opłat za dostawę

Usługa dostawy

Koszt dostawy

Uwagi

Zwykła

18 zł

Paczka max do 30kg, opłacona przelewem lub przy pomocy płatności on-line

Za pobraniem

22 zł

Paczka max do 30kg, płatna przy odbiorze przesyłki

 

 

 

 

 

 

 

 1. Klient zobowiązany jest do poinformowania e-sklepu w przypadku gdy przesyłka nie zostanie dostarczona w terminie określonym w niniejszym regulaminie. W przypadku zaginięcia przesyłki, e-sklep składa samodzielnie reklamację u przewoźnika.

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Klient może zrezygnować z towaru kupionego w e-sklepie (na odległość) i odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w art.38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje Klientowi w wypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  14. Klient powinien zwrócić towar w stanie nie zmienionym. W celu ułatwienia i szybkiego zwrotu wskazane jest korzystanie z formularza odstąpienia od umowy (dostępny na stronie www.verso-verso.pl),  prosimy przesłać w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru, wypełniony formularz w wiadomości e-mail na adres verso@brothers.pl. Kopię formularza prosimy wydrukować, spakować zwracany produkt wraz z oryginałem dowodu zakupu oraz odesłać na adres:

Verso-Verso.pl
Brothers Władysław Bochniarz, Siedlce 141, 33-322 Korzenna

 1. Klient  ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Jeśli zwrot towaru nastąpi w taki sposób, że E-sklep nie będzie miał żadnej możliwości zidentyfikowania zwracanego towaru, nadawcy lub odpowiedniego numeru transakcji, towar będzie skierowany do depozytu aż do momentu ujawnienia danych zwracającego towar.
 3. W razie odstąpienia od umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Odstępujący od umowy pokrywa koszt wysyłki zwracanego towaru.
 4. E-sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. E-sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. E-sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. E-sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem

§7. Rękojmia

 1. Firma na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Firma ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Brothers Władysław Bochniarz. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup, czyli paragonu fiskalnego lub faktury.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Wszystkie towary dostępne w e-sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne, niewadliwe (za wyjątkiem produktów przecenionych ze względu na określoną wadę gdy wada ta jest opisana w profilu produktu) i posiadają gwarancję jakości. Gwarancja jest uzależniona od rodzaju skóry użytej do produkcji danego towaru a informacja o rodzaju skóry jest dołączana każdorazowo do towaru jako ulotka informacyjna.
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Klientów. Firma zastrzega, że w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, którym Firma bezwzględnie podporządkowuje się.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2018r .
 7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klientów w zakładce regulamin (verso-verso.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klientów obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Firmę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 8. E- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.verso-verso.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Wszystkich zarejestrowanych użytkowników e-sklep o zmianie regulaminu poinformuje mailowo.

 


 

E- sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.verso-verso.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Wszystkich zarejestrowanych użytkowników e-sklep o zmianie regulaminu poinformuje mailowo.

NEWSLETTER

Otrzymuj jako pierwszy informacje o promocjach i nowościach

POMOC W ZAKUPACH
(18) 477-00-55
VERSO@BROTHERS.PL